Vriendenkorting-actievoorwaarden

Actievoorwaarden Zon-X Vriendenkorting

Klanten die via het Zon-X Vriendenkortingsprogramma een nieuwe klant aanbrengen krijgen hiervoor een vergoeding. De klant die een vriend doorverwijst noemen we de Promotor. De vriend noemen we de Vriend.

Op deze actie zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. De Promotor ontvangt een vergoeding per nieuw aangebrachte Vriend. De Vriend mag op het moment van aanbrengen nog geen klant zijn van Zon-X, of in de afgelopen drie maanden als lead zijn aangebracht via een andere partij.
 2. De Promotor hoeft zelf geen klant te zijn van Zon-X om aan de actie mee te doen.
 3. Als de Vriend een klant wordt, ontvangt de Promotor €200,- euro cashback. De Vriendenkortingsbonus wordt alleen uitgekeerd bij de aankoop van een zonnestroomsysteem (zonnepanelen of thuisbatterij) ter waarde van tenminste €3.500,- euro excl. BTW.
 4. De beloning wordt uitbetaald nadat het zonnepanelensysteem bij de Vriend is geïnstalleerd en de bijbehorende factuur is betaald.
 5. De beloning wordt uiterlijk uitbetaald aan het einde van de kalendermaand, volgend op de maand waarop de factuur door Vriend is betaald.
 6. De beloning geldt uitsluitend wanneer deze via het Zon-X Vriendenkortingsprogramma is aangebracht.
 7. Er kan maximaal één Vriendenkortingsbonus worden uitgekeerd per Vriend. Bij meerdere aanspraken per Vriend, bepaalt Zon-X welke Promotor het meest recht heeft op de Vriendenkortingsbonus.
 8. Er zit geen maximum op het aantal Vrienden dat door de Promotor mag worden aangemeld.
 9. Bij fraude met het aanbrengen en/of aanmelden van Vrienden is Zon-X gerechtigd de beloning(en) terug te vorderen.
 10. Zon-X is op ieder moment gerechtigd de looptijd en de invulling van deze actie te veranderen en/of de actie stop te zetten.
 11. Promotors mogen alleen Vrienden aandragen nadat Vriend nadrukkelijk en ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven voor het delen en gebruiken van zijn of haar persoonsgegevens met en door Zon-X.
 12. Zon-X draagt geen verantwoordelijkheid voor de uitingen van de Promotor over Zon-X en deze actie.
 13. Zon-X draagt geen verantwoordelijkheid voor het ontbreken van eventuele toestemming van de Vriend door de Promotor, in welke vorm dan ook. Promotor vrijwaart Zon-X voor alle mogelijke aanspraken die hieruit voorvloeien.

Bereken direct hoeveel jij kunt besparen met zonnepanelen

Plan een gratis adviesgesprek